NL | FR | ENG | DE | ES

Rabotlaw

Anne Remerie

In 2003 behaalde mr. Anne Remerie met onderscheiding het diploma Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent.
Hetzelfde jaar begon ze haar stage aan de balie te Gent in een kantoor dat gespecialiseerd was in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Sedert 2006 maakt Mr Anne Remerie deel uit van het kantoor Rabotlaw. Zij is o.a. gespecialiseerd in het personen- en familierecht alsmede het jeugdrecht en wordt sedert 2006 veelvuldig aangesteld als voorlopig bewindvoerder.

In 2008 behaalde Mr. Anne Remerie het certificaat als jeugdadvocaat.

Mr. Anne Remerie is naast advocaat ook sinds 2009 lector aan HoGent binnen de faculteit Bedrijf en Organisatie alwaar zij de vakken gerechtelijk privaatrecht en familiaal vermogensrecht doceert binnen de opleiding bedrijfsmanagement, optie Rechtspraktijk.

Voorkeurmateries

 • Auteursrecht
 • Beslag
 • Consumentenbescherming
 • Familierecht
  • Adoptie
  • Afstamming & Ouderlijk gezag
  • Echtscheidingen en huwelijksvermogensrecht
  • Naam & nationaliteit
  • Onderhoudsgelden
  • Voogdij
 • Erfrecht (ook schenkingen en testamenten)
 • Geesteszieken (voorlopig bewind)
 • Jeugdrecht