NL | FR | ENG | DE | ES

Rabotlaw

Arbitrage en bemiddeling

Een geschil behandelen voor de Rechtbank is vaak een tijd- en geldverslindende optie en het resultaat is – zeker in complexe geschillen – niets steeds gemakkelijk in te schatten.

In sommige gevallen biedt arbitrage een snel en deskundige alternatief.  Ons kantoor heeft in expertise zowel in het arbitreren zelf als in de analyse van de wettelijke arbitreerbaarheid en de opportuniteit ervan.

Professionele bemiddeling is een manier om  geschillen op te lossen waarbij de bemiddelaar de partijen via beredeneerd onderhandelen zelf tot een oplossing van het geschil laat komen. De overeenkomsten die tot stand komen na bemiddeling van door de overheid erkende bemiddelaars kunnen gehomologeerd en uitvoerbaar verklaard worden door de Rechtbanken.

Door te klikken op één van deze topics komt U te weten wie deze specialisatie behandelt.

Arbitrage: Johan Singelée
Bemiddeling: Philippe Devos