NL | FR | ENG | DE | ES

Rabotlaw

Bedrijven kunnen wij adviseren in volgende domeinen:

 • Arbeidsrecht & arbeidsongevallen
 • Beslag
 • Bank & kredietrecht
 • Consumentenbescherming
 • Contractenrecht
  • Huur (gemeen recht, handelshuur, brouwerijovereenkomsten)
  • Koop
  • Aanneming¬† ¬†bouwrecht
  • Lening
  • Bewaargeving & sekwester
  • Lastgeving
  • Lening
  • Dading
  • Voorrechten en hypotheken
 • Distributieovereenkomsten
  • Agentuur
  • Concessie
  • Franchising
 • Electronische handel
 • Fiscaal recht (EU BTW)
 • Incasso
 • Intellectuele rechten
  • Auteursrecht
  • Merken
  • Tekeningen en modellen
  • Octrooirecht
  • Licentiecontracten
 • Marktpraktijken
 • Mededingingsrecht
 • Transportrecht
  • binnenvaartrecht
  • zeerecht
  • wegvervoer (CMR)
  • luchtvaartrecht
  • vervoer over het spoor
 • Vennootschapsrecht (nationaal en in de EU)
 • Verzekeringen
  • Brand & Ontploffing
  • Machinebreuk
  • Uitbatingsverzekering