NL | FR | ENG | DE | ES

Rabotlaw

Internationale netwerken

Rabotlaw is aangesloten bij twee internationale netwerken van advocaten, bedrijfsrevisoren en fiscale raadgevers.
Bedrijven kunnen op deze wijze beroep doen op betrouwbare en competente partners in het buitenland.

Deze partners en hun activiteiten werden opgelijst op de volgende twee websites:

www.consilium-iuris.net

logo Consilium Iuris

www.iusful.com

logo Iusful

Bij de begeleiding van Uw internationale activiteiten kan Rabotlaw U adviseren in volgende domeinen :

  1. Internationaal arbeidsrecht
  2. Internationaal contractenrecht (koop & distributie)
  3. Internationaal privaatrecht
  4. Europees recht (o.m. mededingingsrecht)
  5. Internationaal en Europees fiscaal recht
  6. Transportrecht

Door te klikken op één van deze topics komt U te weten wie deze voorkeurmateries behandelt.

2. Philippe Devos, Wim Bartholomeus
3. Philippe Devos, Wim Bartholomeus
4. Philippe Devos, Wim Bartholomeus
5. Wim Bartholomeus
6. Philippe Devos, Johan Singelée