NL | FR | ENG | DE | ES

Rabotlaw

Particulieren kunnen wij adviseren in volgende domeinen:

 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Arbeidsrecht & arbeidsongevallen
 • Auteursrecht
 • Beslag
 • Bank & kredietrecht
 • Consumentenbescherming
 • Contractenrecht
  • Algemene voorwaarden/offertes
  • Huur (gemeen recht, handelshuur, brouwerijovereenkomsten, pacht)
  • Koop
  • Aanneming &  bouwrecht
  • Lening
  • Bewaargeving & sekwester
  • Lastgeving
  • Lening
  • Dading
 • Familierecht
  • Adoptie
  • Afstamming & Ouderlijk gezag
  • Echtscheidingen en huwelijksvermogensrecht
  • Naam & nationaliteit
  • Onderhoudsgelden
  • Voogdij
 • Erfrecht (ook schenkingen en testamenten)
 • Erfpacht
 • Geesteszieken (voorlopig bewind)
 • Internationaal privaatrecht
 • Jeugdrecht
 • Strafrecht
 • Vastgoedrecht
 • Verkeersrecht
 • Verenigingen en V.Z.W.’s
 • Verzekeringen
  • Aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Familiale verzekeringen
 • Zakenrecht
  • Erfdienstbaarheden en vruchtgebruik
  • Mede-eigendom (appartementen)
  • Pandrecht, voorrechten & hypotheken