NL | FR | ENG | DE | ES

Rabotlaw

Philippe De Vos

 • Licentiaat rechten KUL
 • Speciale licentie Zee- en binnenvaartrecht UFSIA
 • Advocaat aan de balie te Gent sinds 1980
 • Scheepsvereffenaar (mandaten verleend door de Beslagrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent)
 • Erkend Bemiddelaar
 • Vice-Voorzitter van Consilium Iuris EWIV
 • Stichter van het Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak

Publicaties

 • “De nieuwe wet betreffende de handelsagentuurovereenkomsten”
  Mys & Breesch, 1995.
 • Diverse artikelen over maritiem recht in het tijdschrift D.M.F.

Voorkeurmateries

 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Bemiddeling
 • Beslag
 • Bank & kredietrecht
 • Consumentenbescherming
 • Contractenrecht
  • Algemene voorwaarden/offertes
  • Huur (gemeen recht, handelshuur, brouwerijovereenkomsten)
  • Koop
  • Aanneming   bouwrecht
  • Lening
  • Bewaargeving & sekwester
  • Lastgeving
  • Lening
  • Dading
 • Distributieovereenkomsten
  • Agentuur
  • Concessie
  • Franchising

 • Electronische handel
 • Europees recht
 • Incasso (vnl. internationaal)
 • Intellectuele rechten
  • Auteursrecht
  • Merken
  • Tekeningen en modellen
  • Octrooirecht
  • Licentiecontracten

 • Internationaal contractenrecht (koop & distributie)
 • Internationaal privaatrecht
 • Marktpraktijken
 • Mededingingsrecht
 • Transportrecht
  • Binnenvaartrecht
  • Zeerecht
  • Wegvervoer (CMR)
  • Luchtvaartrecht
  • Vervoer over het spoor

 • Vennootschapsrecht
 • Verenigingen en V.Z.W.’s
 • Verzekeringen
  • Brand & Ontploffing
  • Machinebreuk
  • Uitbatingsverzekering
 • Zakenrecht
  • Erfdienstbaarheden en vruchtgebruik
  • Mede-eigendom (appartementen)
  • Pandrecht, voorrechten & hypotheken)