NL | FR | ENG | DE | ES

Rabotlaw

Dossierkosten

Aan de aanmaak van elk nieuw dossier zijn vaste dossierkosten verbonden.

Deze hebben betrekking op (op niet limitatieve wijze):

 • papierwaren
 • aanmaak materieel dossier
 • aanmaak virtueel dossier (in database)
 • input data in virtueel dossier (in database)
 • afsluiten virtueel dossier (in database)
 • archivering materieel dossier
 • archivering virtueel dossier (in database)

Er wordt voor elk nieuw dossier een forfaitaire vaste dossierkost van 60,50 €(50,00 € excl. btw) € aangerekend.

Kantoorkosten

In elk dossier wordt een deel van de vaste kantoorkosten doorgerekend.

Deze hebben betrekking op (op niet limitatieve wijze):

 • nutsvoorzieningen
 • huur kantoor
 • onderhoud kantoor
 • computernetwerk
 • onderhoud computernetwerk
 • telefonienetwerk
 • licenties software
 • abonnement internet
 • website
 • permanente vorming en opleiding
 • baliebijdrage
 • verzekeringen allerlei
 • bibliotheek

De belasting van elk dossier op de totale kantoorkost wordt berekend op 10% van het totale ereloon.

Kantoortarieven

Ereloon

Behoudens afwijkende afspraken worden de prestaties van Rabotlaw per minuut aangerekend overeenkomstig volgende uurtarieven (index 2013):

 • Er wordt op voorhand een uurtarief afgesproken; dit kan variëren tussen €121,00/u en €242,00/u (tussen €100,00/u en €200,00/u excl. btw) en dit afhankelijk van een reeks factoren.

Bij Rabotlaw worden alle prestaties per minuut aangerekend (uurtarief gedeeld door 60), zodat de cliënt steeds enkel betaalt hetgeen daadwerkelijk is gepresteerd. De uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Kosten

Rabotlaw tracht de kantoorkosten te beperken door intensief beroep te doen op informaticatoepassingen.

Variabele kosten

 • brief/pagina €12,10 (€10,00 excl. btw)
 • dactylo/pagina €11,50 (€9,50 excl. btw)
 • email: €9,10
  (€7,50 excl. btw)
 • aangetekende brief
  €18,15 (€15,00 excl. btw)
 • kopie/kleur €0,30/€0,60
  (€0,25/€0,50 excl. btw)
 • kilometer: €0,91
  (€0,75 excl. btw)

 

Vaste kosten

 • dossierkosten
 • kantoorkosten