NL | FR | ENG | DE | ES

Rabotlaw

Willem Dobbelaere

behaalde het diploma van Licenciaat in de Rechten (huidige graad Master in de Rechten) aan de Rijksuniversiteit Gent in 2002. Hij heeft daarnaast ook gestudeerd aan het Koninklijk Conservatiorium van Gent. Na de rechtenstudie werd nog een aanvullende opleiding Criminologie gevolgd, wederom aan de Rijksuniversiteit Gent.

Deze veelzijdigheid vertaalde zich in zijn stageperiode in de behandeling van alle takken van het recht, zowel administratief, burgerlijk als strafrecht, waarbij de interesse voor bouwzaken, verkeerszaken en strafzaken de bovenhand kreeg.

Na zijn stage trad hij in 2009 toe tot advocatenkantoor Rabotlaw. In 2010 werd hij als juridisch adviseur voorgesteld door de Oost-Vlaamse Kamer van Koophandel in voornamelijk KMO-begeleiding en bouwzaken, en sedert 2013 eveneens extern juridisch adviseur voor diverse rechtsbijstandverzekeringen in verkeerszaken. Tevens blijft het strafrecht, zowel als verdediging dan als burgerlijke partij, een belangrijke plaats innemen.

Voorkeurmateries

  • Bouwgeschillen
  • Verkeerszaken (strafrechtelijke verdediging en burgerlijke aansprakelijkheid)
  • Strafzaken: zowel verdediging als burgerlijke partijstelling
  • Echtscheidingen en relationele moeilijkheden
  • Omgangsrecht en onderhoudsgelden kinderen
  • KMO-begeleiding: ontwerpen van contracten, factuurvoorwaarden, oprichting rechtspersoon
  • Invordering van facturen